Тэсты па беларускай мове


Тэсты дапамогуць табе праверыць свае веды па пройдзеных тэмах, адкарэктаваць, калі патрэбна, іх узровень і намеціць шляхі дальнейшага паглыблення і удасканалення ведаў.

Гукі. Літары. Алфавіт
Галосныя гукі
Звонкія і глухія зычныя гукі
Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі
Напісанне слоў з ў
Падоўжаныя зычныя гукі
Напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі
Тэкст і асноўная думка тэксту
Часткі тэксту
Апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя сказы. Клічныя сказы
Сказ. Словазлучэнне
Галоўныя і даданыя члены сказа
Значэнне слова. Сінонімы. Антонімы
Склад слова. Роднасныя словы. Корань слова
Канчатак
Прыстаўка
Суфікс
Склад слова. Замацаванне
Назоўнік
Род назоўнікаў
Лік назоўнікаў
Прыметнік
Дзеяслоў
Час дзеяслова
Змяненне дзеясловаў прошлага часу

Комментариев нет:

Отправить комментарий